İnsanları dijital geleceğin merkezi yapalım


Dijital çağda güven tazeleme çabalarına liderlik etmek G20 ülkelerinin imkânları ve sorumlulukları dahilindedir. G20 üyeleri, umut aşılamalı ve hiçbir ülke, topluluk veya bireyden vazgeçilmeyeceği ve onların haklarına saygı duyulacağı hedeflerini benimsemelidir. G20 ülkeleri, bu hedeflere ulaşabilmek adına, insan odaklı bir dijital gündem oluşturmalıdırlar.

İnternetin G20 ekonomilerine her yıl yaklaşık $7 trilyon USD katkı yaptığı tahmin edilmektedir. 2020 yılı itibariyle, sadece G20 ülkelerindeki kullanıcı sayısının 1 milyardan fazla artacağı ve nesnelerin interneti cihazlarının dünya çapında 30-50 milyar gibi rakamlara ulaşacağı beklenmektedir.

Günümüzde, G20 ekonomilerinin dijital, birbirine bağlı ve bağımlı olduğu varsayılsa da eş zamanlı siyasa yükümlülükleri bu gerçekliğe ayak uyduramamaktadır.

Dijital toplumun herkes için açık, güvenli ve güçlendirici bir toplum olabilmesi için, dijital çağ siyasalarının bireylerin menfaat ve haklarını öne koyan, güvenilir ve güven tazeleyici olmaları gerekmektedir. Devletler, internetin bir bütün olarak kalacağını ve insanlar ve onların haklarının internetin merkezinde olacağını garanti etme çabalarını yoğunlaştırmalıdırlar.

G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Arjantin Başkanı Mauricio Macri’nin 21. Yüzyılın küresel sorunlarının üzerine eğilecekleri ve bireylerin ihtiyaçlarına öncelik tanıyacakları konusunda söz vermesinden sonra, bizler de G20 ülkelerine, tüm paydaş gruplarının liderleriyle ortak çalışarak sadece vaatlere dayanmayan yükümlülükleri benimsemeleri ve gelişen dijital toplumun sağlıklı bir ağ ekosistemini destekleyen ve bireylere öncelik veren bir toplum olacağını sağlamaları için çağrıda bulunuyoruz.

  • Anlamlı erişim: G20 üyelerine, genişleme sürecinde olan makul fiyatlı internet erişimine önemli ölçüde yatırım yaparak, tüm bireylerin dijital çağın sunduğu avantajdan faydalanmaları adına ekonomileri ve dijital okur- yazarlık programlarını canlandırmaları için çağrıda bulunuyoruz.
  • Mahremiyet ve verilerin korunması hakları: G20 üyelerine, o ülkenin vatandaşı olmasalar dahi tüm kullanıcılarının mahremiyeti ve kişisel bilgilerinin korunacağı, kapsamlı bir mahremiyet anlayışını benimseme, uygulama ve yürürlüğe sokma konusunda çağrıda bulunuyoruz.
  • İfade özgürlüğü: G20 üyelerine, herkes için açık bir internetin devamını sağlayacak siyasa ve duruşları benimseyerek çevrimiçi ifade özgürlüğünü teşvik etme çağrısında bulunuyoruz.
  • Siber güvenlik: G20 üyelerine, insan hakları ve değerlerini koruyan paydaşlarla yakın işbirliğinde bulunarak siber güvenlik yöntemleri geliştirme ve interneti küresel bir kamu kaynağı olarak tutma çağırısında bulunuyoruz. Bu hedeflerin gerçekleşmesindeki en önemli etmenlerden bir tanesi güçlü şifrelemedir.
  • Artan rekabet: G20 üyelerine, dijital ekonomide rekabetin devamlılığını sağlamasını, piyasanın yeni giriş imcileri ve yeni hizmetlerin birlikte çalışmasını cesaretlendirmesini ve müşterilerin haksız uygulamalardan korunacağını garanti etmesi için çağrısında bulunuyoruz.

Dijital toplum ile ilgili karar mekanizmalarının merkezinde olmak tüm vatandaş ve tüketicilerin hakkıdır.